• 09170050680
  • Info@shirazdarb.com
img

falcon m14c genius

مناسب درب های کشویی به وزن ۱۴۰۰ کیلوگرم
مرکز کنترل دیجیتالی با کارایی آسان و کاربرد بالا
تردد حداکثر ۳۰ مرتبه در ساعت
img

falcon m8c genius

مناسب درب های کشویی به وزن حداکثر ۸۰۰ کیلوگرم
مرکز کنترل دیجیتالی با کارایی آسان و کاربرد بالا
تردد حداکثر ۳۰ مرتبه در ساعت
img

falcon m5c genius

مناسب درب های کشویی به وزن حداکثر ۵۰۰ کیلوگرم
مرکز کنترل دیجیتالی با کارایی آسان و کاربرد بالا
تردد حداکثر ۲۰ مرتبه در ساعت