• 07136340521
  • Info@shirazdarb.com

پروژه

پروژه راهبند

پروژه راهبند میله الکترومکانیک
آدرس:شیراز،بلوار امیرکبیر،نمایندگی مدیران خودرو
کارفرما :مدیران خودرو تشویر
راهبند مورد استفاده:spin 4 genius